ПЛАН

роботи практичного психолога на 2015 – 2016рік


1. Психологічний супровід дітей раннього віку

№ з/п Напрямок роботи Зміст роботи з дітьми, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
1. Психодіагностична робота -Знайомство з батьками дітей, які поступають до дитячого садка: бесіда, консультації, анкетування. -Відвідування режимних моментів та спостереження за дітьми з метою контролю за адаптацією новоприбулих та відстеження особливостей поведінки та емоційного стану дітей. -Відстеження особливостей психічного розвитку дітей раннього віку за запитом та потребою (за методикою Мановой-Томовой). -Повторне обстеження. Вересень - Жовтень Вересень жовтень Грудень Батьки, діти Діти діти
2 Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота Проведення корекційно-розвивальних занять за програмою «Разом весело рости». Вересень листопад Діти
3 Організаційно методична робота Проведення психолого - педагогічного консиліуму». Адаптація дітей до умов ДНЗ». жовтень Адміністрація, вихователі, медсестра
4. Консультаційна робота Проведення групових консультацій під час батьківських зборів: - Адаптація дитини до умов дитячого садка. Анкетування батьків - Розвиток пізнавальних процесів - Криза 3-ох років. Жовтень Січень Березень Батьки

2. Психологічний супровід дітей молодшого та середнього дошкільного віку

№ з/п Напрямок роботи Зміст роботи з дітьми, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
1. Психодіагностична робота -Спостереження за поведінкою та емоційним станом дітей у групі. -Вивчення самопочуття дитини в групі -Повторне дослідження. -Дослідження особливостей поведінки, емоційного стану, розвитку пізнавальних процесів за запитом батьків чи вихователів (спостереження, індивідуальні бесіди, анкетування, малювання). -Психодіагностичне обстеження дітей за запитом вихователів, батьків, адміністрації ДНЗ (діти з особливими освітніми потребами, ПМПК…) Вересень - Жовтень лютий Протягом року Протягом року Діти молодшої групи Діти Діти
2. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота -Проведення розвивально-корекційних занять за програмою «Світ дитинства» (автор Нижник Г.М.) -Проведення розвивально-корекційних занять за програмою «Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ» (укладач Т.І. Прищепа) -Розробка та проведення індивідуальних корекційних занять для дітей з особливим варіантом розвитку за потребою. Жовтень- лютий жовтень -лютий протягом року Діти ІІ мол. групи Діти середньої групи діти
3. Консультаційна робота Проведення групових консультацій під час батьківських зборів: - Стилі виховання дітей у сім’ї. - Профілактика насилля у родині - Таємний сенс дитячих малюнків Вересень Січень Березень Батьки ІІ мол. груп Батьки середньої групи

3. Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку

№ з/п Напрямок роботи Зміст роботи з дітьми, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
1. Психодіагностична робота -Вивчення емоційного благополуччя та соціальної адаптації дітей у групі (спостереження, бесіди, малювання) -Психодіагностика психологічної готовності дітей 6-ти річного віку до навчання у школі, за тестом Керна – Йерасека, тест «Сходинки», тест «Вербальне мислення» -Повторне обстеження. -Психодіагностичне обстеження дітей за запитом вихователів, батьків, адміністрації ДНЗ (діти з особливими освітніми потребами, ПМПК…) Вересень Січень -березень травень Протягом року Діти Діти Діти
2. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота -Проведення розвивально-корекційних занять за програмою «Розвиток емоційної сфери особистості дитини та її соціальної адаптації»(Автор-укладач С.М.Тєргоєва) -Проведення розвивально-корекційних занять за програмою «Психологічна підготовка дитини до школи» О.Гапон. -Проведення корекційно-відновлювальних занять за програмою роботи з майбутніми першокласниками (автор В.Д. Дьякова) Вересень-січень Березень-травень лютий-травень старша група старша група діти старшої групи
3. Організаційно-методична Проведення психолого-педагогічного консиліуму «Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі» березень адміністрація, педагоги, медсестра
4. Консультаційна робота Проведення групових консультацій під час батьківських зборів: - Розвиток творчих здібностей в дошкільному віці. - Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. Вересень Травень батьки Батьки

4. Психологічний супровід «обдарованих» дітей та дітей «групи ризику»

№ з/п Напрямок роботи Зміст роботи з дітьми, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
1. Психодіагностична робота -Діагностика спеціальних здібностей за тестом-анкетою А. Де Ханна і Г.Кафа. -Дослідження здібностей дітей за тестом Гудінаф-Харріса (інтелектуальні задатки) та «Домалюй малюнок» (творчі задатки) -Спостереження за поведінкою та емоційним станом дітей у групі. -Вивчення самопочуття дитини в групі -Повторне дослідження -Дослідження особливостей поведінки, емоційного стану, розвитку пізнавальних процесів за запитом батьків чи вихователів (спостереження, індивідуальні бесіди, анкетування, малювання). -Діагностика рівня агресивності, гіперактивності та тривожності у дітей Жовтень листопад– Грудень Жовтень - листопад Лютий Протягом року Листопад –Березень Батьки Діти старшої групи діти Діти Діти Діти всіх груп
2. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота -Проведення корекційно – розвивальних занять за програмою « Психолого – педагогічні аспекти розвивально – корекійної роботи з обдарованими дітьми старшого дошкільного віку» (автор Нижник Г. М.) -Розробка та проведення індивідуальних корекційних занять для дітей з особливими потребами. -Розробка та проведення індивідуальних корекційних занять для дітей з особливим варіантом розвитку за потребою. Березень – травень Протягом року Протягом року Діти Діти Діти
3. Консультаційна робота Проведення індивідуальних консультацій : -Стилі взаємодії з обдарованими дітьми - Порушення емоційно - вольової сфери Протягом року Батьки

5. Консультаційно-просвітницька діяльність

№ з/п Зміст роботи з дітьми, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
1. Індивідуальне консультування педагогічних працівників з питань раціоналізації психолого-педагогічного процесу з дітьми (на основі результатів психологічного дослідження та згідно їх запитів). Протягом року Педагоги
2 Індивідуальне консультування батьків за результатами дослідження та за запитом. Протягом року Батьки
3 Групова консультація для вихователів: «Формування ціннісного ставлення до здорового способу життя дітей дошкільного віку» травень Педагоги
4 Групові консультації для батьків: «Виховання без покарання» Січень Батьки
5 План роботи «Школи молодих батьків» -Довіра як основний чинник успішної адаптації дитини в дошкільному закладі - Контроль за розвитком малюків (аналітична довідка за результатами дослідження) -Психолого – педагогічна допомога родині в адаптації дитини до умов дитячого садка -Ігри в піску та сольові анімації як психопрофілактичний засіб у період адаптації -інтерактивна робота з батьками Вересень Грудень Травень Батьки
6 Психологічна просвіта батьків через організацію інформаційних блоків у групах дитячого садка. Протягом року
7 Приймати участь у педрадах: 1. «Якісна освіта ­– запорука самореалізації особистості.» 2. «Патріотичне виховання дошкільників» 3. «Модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім'єю.» Педагогічний консиліум: Психолого – педагогічне забезпечення розвитку здібностей в дошкільному віці. Аналітична довідка за результатами дослідження Серпень Грудень Березень Травень Педагоги
8 Аналіз соціально – психологічної та емоційно вольової готовності старших дошкільників до навчання. Підготувати інформаційні листки, пам’ятки: - щодо профілактики насильства, щодо дітей дошкільного віку; - кризи 3-х років; - Психологічна готовність дитини до навчання в школі -Слухняна дитина це добре для батьків? - Мама я сам. - Страшні сни Протягом року Всі учасники навчально-виховного процесу

6. Організаційно-методична робота

№ з/п Зміст роботи з дітьми, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
1. Складання плану роботи на рік. Серпень
2 Складання плану роботи на місяць. Щомісячно до 29числа
3 Підготовка до проведення різних форм роботи з педагогічними працівниками, батьками, дітьми. Протягом року
4 Організація роботи із самоосвіти, робота із періодичною пресою та методичною літературою. Відвідування бібліотеки Протягом року
5 Оформляти робочий кабінет психолога, забезпечення методичним матеріалом щодо супроводу дітей дошкільного віку. Протягом року
6 Проведення паспортизації вікових груп дитячого садка з метою збора відомостей про дітей, виявлення деструктивних сімей. вересень
7 Оформлення документації згідно вимог. Підготовка статистичних звітів. протягом року
9 Розробка рекомендацій для батьків та педагогів щодо взаємодії з дітьми «групи ризику», дітей з особливими потребами та дітей, що потребують регуляції поведінки протягом року
10 Підготовка та проведення психолого-педагогічного консиліуму на тему: «Адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу»; «Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі». вересень-жовтень лютий-березень
12 Прийняти участь у акції «міжнародний день толерантності». 16.11
13 Підготовка та проведення акції «Тиждень психології» Квітень

7. Підвищення професійного рівня

№ з/п Зміст роботи з дітьми, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
1. Прийняти участь у семінарах-практикумах практичних психологів міста :
2. Опрацювати методики: Розвивально-корекційну програму : «Профілактика психічного здоров’я та емоційних розладів у дітей старшого дошкільного віку» Нижник Г.М.; «Світ дитячих відносин» автор Васильєва О.Г. Опрацювати літературу: Протягом року
3. Періодичні видання психологічного змісту: газета «Психолог», «Психолог дошкілля» та інші. Формування колективу у ДНЗ/ Упорядник: Швай – Ф79ка Л. А. – Х. : Вид. Група «Основа», 2009. – 143,с. Психологічний супровід груп раннього віку. Методичні рекомендації. – Суми,2009. – 119с.

/Files/images/22.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 3174