«Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами ТРВЗ»

Консультація для педагогів


Кожна дитина на початку власного життя талановита і навіть геніальна, але її потрібно навчити орієнтуватися у сучасному світі, щоб з мінімумом витрат досягти максимального ефекту.

(Г. С. Альтшуллер)

Алгоритм організації роботи з розвитку творчої уяви, мислення і фантазії дітей дошкільного віку

Мета: розвивати творчу уяву і мислення, здатність фантазувати; вчити дітей знаходити позитивні рішення, які виникають в проблемних ситуаціях, використовуючи альтернативні шляхи пошуку інформації; розвивати здатність аналізу моральних проблем; виховувати терпляче ставлення до критики.

Завдання:

1) розвивати продуктивне мислення і навички його застосування;

2) розвивати у дітей впевненість у власних силах і можливостях;

3) розвивати можливість виказувати оригінальні ідеї, винаходити нові;

4) виховувати незалежність у судженнях і поведінці.

I етап. Демонстрація дитині позитивного образу поведінки у сучасному світі, встановлення доброзичливих відносин з установкою на співробітництво

Створення атмосфери тризівського спілкування у групі через встановлен клімату взаємної довіри у спілкуванні з дитиною, тісного контакту і співробітництва з нею;

спільний пошук невідомого позитивного підкріплення усіх ідей і відповідей дитини.

II етап. Передача дитині знань і навичок через створення розвивальної предметної середи

Куток «цікавої задумки» (ребуси, головоломки, розвивальні ігри);

куток «маленького дослідника» (матеріал для дослідницької діяльності);

куток «нової казки» (старої казки на «новий лад»);

ведення записів у щоденниках.

III етап. Неопосередкована робота. Методи РТУ (розвиток творчої уяви)

1. Прості методи:

типові прийоми фантазування;

метод асоціацій або каталогу;

вправа «Робінзон Крузо»;

вправа «Ідеальний конструктор»;

метод «зміни оцінки», або «метод Колумба».

2. Біном фантазії:

застосування різноманітних біномів;

фантастичне додавання і віднімання.

3. Ситуативні завдання:

вправа «Чорний ящик».

Методи, що засновані на елементах ТРВЗ

Прості методи

1. «Мозковий штурм».

2. «Оксюморон».

3. Метод фокальних об’єктів.

4. Морфологічний аналіз.

5. Метод «фантограм».

6. Метод «оператор РВС».

7. Метод «моделювання маленькими чоловічками».

8. Побудова «ланцюжка протиріч».

IV етап. Виявлення творчого потенціалу дитини: проведення діагностичного дослідження з метою виявлення творчих здібностей і обдарувань дітей

V етап. Аналіз і узагальнення отриманих даних: поетапний аналіз діагностичних даних дитини.

/Files/images/22.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 222