Завідуюча ДНЗ№2 "Вербиченька"

Ніколаєнко Тетяна Олексіївна

З лютого 2011 року закладом керує Ніколаєнко Тетяна Олексіївна. Вона справжній гінератор ідей, серед перших піклуєтся про нове, сучасне, і робить це творче. Приваблюють її суто людськ якості– оптимізм, щірість, скромність, закоханність у свою справу, відданість їй, уміння організувати людей і повести за собою.


Години прийому громадян:
  • Вівторок – з 14.00 до 16.00;
  • Четвер – з 14.00 до 16.00;

Телефон: (05447) - 2-40-05

Адреса: Сумська область, місто Конотоп, вулиця Сарнавська, 15
Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює завідувач ДНЗ протягом календарного року на підставі:

2. Направлення з відділу освіти Конотопської міської ради.

3. Копії свідоцтва про народження дитини.

4. Виписки із медичної карти, карти профілактичних щеплень (форма №63).

5. Медичної довідки про стан здоров'я дитини та епідеміологічне оточення з дитячої поліклініки, довідки дільничного лікаря.

6. Копії паспортів батьків або осіб, які їх замінюють.

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Річний план ДНЗ№2

І. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад.

Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий

2014 – 2015 навчальний рік.

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 2 «Вербиченька» знаходиться у комунальній власності Конотопської міської ради. Заклад збудований за типовим проектом і відповідає затвердженим технічним нормам і правилам, а також санітарно – гігієнічним вимогам; займає двоповерхову цегляну споруду, здану в експлуатацію у вересні 1961 року.

Загальна площа земельної ділянки складає 4 620 кв м, площа будівель –

534 кв м, загальна площа основної споруди – 672 кв м.

Заклад розрахований на 75 місць за нормами площі на одну дитину.

Чисельний склад дітей станом на 01.06.2014 р. становить 109 осіб , що складає 145%, всього працівників – 26, з них 11 педагогів.

В дитячому закладі функціонує п’ять вікових груп:

- 1 І молодша група - з 2 до 3-х років;

- 2 групи молодші - 4-й рік життя;

- 1 група середня - 5-й рік життя;

- 1група старша - 6-й рік життя.

Дошкільний заклад забезпечений кваліфікованими педагогами.

Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ №2 «Вербиченька»

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові працівника Дата народження Посада Освіта : навчальний заклад, рік закінчення Стаж педагогічної роботи на 01.09.2014 Кваліфікац категорія
1. Бондаренко Людмила Олексіївна 30.05.1968 Вихователь Глухівський державний педагогічний університет; вихователь дошкільного закладу, організатор дошкільного виховання, 2008 22 р.9 міс. «Спеціаліст першої категорії»
2. Красновид Світлана Миколаївна 06.10.1967 Вихователь Ніжинський державний педагогічний інститут, викладач російської мови і літератури, 1988 26 р. 9 міс «Спеціаліст першої категорії»
3. Лешукова Катерина 28.10.1991 Вихователь Глухівський національний педагогічний університет, Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку,2014 2 р. «Спеціаліст»
4. Матвійчук Валентина Олексіївна 08.09.1955 Музичний керівник Богуславське педагогічне училище, вчитель співу, музичний вихователь, 1979 28 р. 2 міс 8 тарифний розряд
5. Мечет Тетяна Анатолієвна 22.09.1982 Вихователь Ніжинський державний педагогічний університет, вчитель математики та основ економіки, 2005 5 р. 1 міс. «Спеціаліст»
6. Ніколаєнко Тетяна Олексіївна 12.07.1980 Завідувач, вихователь Глухівський національний педагогічний університет ; вихователь дошкільного закладу, організатор дошкільного виховання, 2010 13р. 7 міс. « Спеціаліст другої категорії»
7 Романенко Валентина Володимирівна 16.01.1966 Вихователь Путивльське педагогічне училище, вчитель початкових класів, 1985 30 р. 10 міс 8 тарифний розряд
8 Слєпченко Любов Макарівна 06.07.1957 Вихователь Глухівський державний педагогічний інститут, викладач дошкільної педагогіки і психології, 1991 40 р. «Спеціаліст першої категорії»
9 Яременко Світлана Василівна 01.05.1973 Вихователь Путивльське педагогічне училище, вихователь, 1992 10 р. 3 міс 8 тарифний розряд
10 Ярошенко Світлана Олександрівна 03.12.1972 Вихователь Глухівський державний педагогічний інститут, вчитель початкових класів, 1997 16 р. 2 міс. «Спеціаліст другої категорії»
11 Яцун Алла Миколаївна 14.09.1976 Практич-ний психолог; Вихователь - методист Глухівський державний педагогічний інститут, викладач дошкільної педагогіки і психології, 2000 14 р. 9 міс «Спеціаліст першої категорії»

Віковий склад педагогів станом на 01.09.2015 р. такий:

Вік педагогічних працівників Кількість %
20-30 років 1 9 %
30 – 40 років 3 27 %
40-50 років 5 45 %
50 – 60 років 2 19 %

Освіта

Освіта Кількість %
Повна вища освіта 8 73%
Базова вища освіта - -
Середня спеціальна 3 27%
Середня - 0%

За результатами атестації в 2014– 2015 навчальному році вихователю Слєпченко Любов Макарівні позачергово встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; вихователю Яцун Аллі Миколаївні позачергово встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

Категорія Кількість %
Вища 1 9 %
Перша категорія 3 27%
Друга категорія 2 19 %
Спеціаліст 2 19%
Тарифний розряд 3 27%

Методична робота з педагогічними кадрами у 2014 -2015 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Педагогічні працівники працювали над підвищенням свого професійного рівня шляхом самоосвіти, участі у міських методичних об’єднаннях.

Вид діяльності Планова кільк. педагогів Фактична кільк. педагогів %
1. Курси підвищення кваліфікації 3 3 100
2. Атестація 2 2 100
3. Самоосвіта 11 11 100
4. Участь у роботі творчої групи 4 4 100
5. Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 11 11 100

Організація навчально – виховного процесу здійснюється відповідно до

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства»,згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні.

Протягом навчального року педагогічний колектив закладу вирішував питання, які були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації навчально – виховного процесу у 2015 – 2016навчальному році.

Педагогічна рада, творча група, рада ДНЗ спрямували зусилля на вирішення наступних завдань:

1. Забезпечення належних умов для охорони здоров'я, навчання, виховання, фізичного , психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально – психологічної адаптації та активної життєдіяльності, урізноманітнення форм і методів оздоровлення дітей, за врахуванням вікових можливостей.

2. Продовження роботи щодо поглиблення взаємодії з сім’ями вихованців, створення атмосфери спільності інтересів педагогів і батьків.

3. Розвиток творчої активності дітей, створення сприятливих умов для становлення креативності як базової якості дошкільника.

4.Поліпшення якості виховної роботи з формування основ життєдіяльності, активізація роботи з батьками по охороні життя та здоров'я дітей.

Для цього у закладі створені такі умови:

1.Організовувались та проводились засідання творчої групи. 2. Розроблені чіткі перспективні плани роботи.

3.Проведена відповідна робота щодо покращення матеріально – технічної бази.

4.Робота освітнього процесу носила пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.

5.Здійснювався систематичний розвиток дитини засобами інтеграції навчання.

6.Облаштовано розвивальні середовища та створені умови для творчості, ігор дітей.

У навчально – виховному процесі використовувались такі основні форми організації діяльності дітей: спеціально організована діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята, розваги, гуртки. Організовуючи навчальну діяльність, систематично використовувались завдання експериментально – дослідницької діяльності, проблемно – пошукові ситуації.

Наповнення життєдіяльності дітей цікавим змістом упродовж кожного дня й усього вікового періоду, організація вільної й самостійної діяльності дітей у середовищі, де педагог надає кожному право вибору (де, коли, скільки часу, з ким діяти тощо) на засадах партнерства, поваги до дітей - стають першочерговими. При цьому орієнтиром у доборі засобів розвивального, виховного та навчального впливів на особистість є психологічний вік дитини та її життєвий досвід.

Для рішення поставлених завдань в закладі проводилась систематична планомірна робота, яка включала такі форми та види : педагогічні ради, семінари, семінари – практикуми, засідання круглого столу, консультації, колективні перегляди, впровадження перспективного педагогічного досвіду роботи вихователя Яцун А.М. « Талановиті пальчики», вихователя Красновид С.М. « Національне виховання дітей дошкільного віку за ідеями Софії Русової»; вихователя Ярошенко С.О. « Українське народознавство в роботі з дошкільниками»; вихователя Бондаренко Л.О. «Оптимізація рухового режиму в дошкільному закладі»; вихователя Слєпченко Л.М. «Маленькі мислителі» . На педагогічних радах розглядались актуальні питання: «Якісна освіта – запорука самореалізації особистості», «Національне виховання дітей на засадах педагогічних ідей Софії Русової», проблемний стіл «Модернізація підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім’єю » ,педагогічний консиліум «Психолого – педагогічне забезпечення розвитку здібностей в дошкільному віці» . Значна увага була приділена підвищенню рівня компетентності педагогів .

З 01.12.2014 року по 18.12.2015 року в закладі було здійснено комплексне вивчення організації роботи з громадянського виховання, результати якої розглянуто не педагогічній раді. Перевірка показала, що з метою реалізації завдань громадянського виховання педагоги створюють умови для накопичення дітьми першого позитивного загальнолюдського духовного досвіду через активне залучення їх до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-практичної, образотворчої, музичної, рухової, театралізованої тощо.

Серед методів освітнього впливу на духовну сферу дитини вихователі віддають перевагу іграм та ігровим вправам.

Значні потенційні можливості щодо громадянського виховання дітей дошкільного віку використовують вихователі , проводячи з дітьми спостереження у природному, культурному, соціальному довкіллі, екскурсії вулицями рідного міста , до історичних пам’яток , визначних місць , читання художньої літератури та слухання народної, класичної, сучасної музики, розглядання творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, а також бесіди на різні теми , самостійне складання дітьми розповідей-міркувань відповідної тематики з метою вироблення у них власних ставлень і оцінок, суджень, цінностей, що стануть підґрунтям для подальшого формування переконань і світоглядної позиції особистості.

Унаочненню і кращому засвоєнню навчального матеріалу сприяють розглядання картинок, фотографій , перегляд відеофільмів, ілюстрування подій і явищ, причин і наслідків дій та вчинків людей, моделей поведінки, варіантів розв’язання морально-етичних ситуацій за допомогою фланелеграфа. Не менш ефективною формою освітньої роботи з громадянського виховання дошкільни є проведення спільних з батьками заходів (проектна діяльність, свята, розваги, виставки, конкурси).

Однак, в ході комплексного вивчення виявлено, що вихователі недостатньо вправляють дітей у розв’язанні проблемних ситуацій морально-патріотичного спрямування, часто дають готову інформацію; недостатньо застосовуються прийоми дослідницького, пошукового та евристичного способу здобуття знань, формування умінь орієнтуватись у сучасному світі; недостатньо здійснюється моральне виховання у сім’ї. Не всі батьки надають важливої ролі громадянському вихованню старших дошкільників, володіють методами впливу на дітей. Внаслідок чого потенційні можливості сім'ї не використовуються у повній мірі. Тому буде доцільним роботу з громадянського виховання, як пріоритетний вид діяльності, продовжити і в 2015 – 2016 навчальному році.

З 08.01.2015 по 20.01.2015 здійснено тематичне вивчення місця гри в освітньому просторі дошкільного закладу. Ігрова діяльність, як провідна діяльність дошкільників, у життєдіяльності дітей є основною. Однак не варто покладати на гру функції навчання і навпаки, підміняти навчальну діяльність з використанням ігрових прийомів ігровою діяльністю, оскільки це стирає грані між навчальними та ігровими прийомами і може призвести до зникнення самостійних ігор та особистісного спілкування з однолітками.

У системі педагогічних засобів впливу на дитину важливу роль відіграють іграшки. Проте випадковий добір іграшок не дає бажаного ефекту від їх використання. Лише за умови системного підходу до формування асортименту іграшок для певного віку вони стають повноцінним компонентом предметного розвивального оточення дитини.

З урахуванням різного рівня інтелектуального розвитку, відмінностей у спрямованості пізнавальних процесів окремих дітей педагоги диференціюють роботу з ними на заняттях та у повсякденному житті, об’єднуючи дітей у підгрупи та добирають для кожної з них навчальний матеріал різного змісту та відповідні методи і прийоми.

В ігровій діяльності пріоритет надають творчим, розвиваючим іграм, іграм - драматизаціям, іграм з елементами праці та художньо – творчої діяльності, та іграм з правилами.

Упродовж усього дня організовують різні види ігор з урахуванням ігрових інтересів дітей, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов.

Діяльність за вибором дітей організовується в усіх вікових групах щодня. Протягом дня вихователі поєднують різні її види (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, та ін.) та поступово залучаються до участі в них всі діти даної групи.

Для якісної реалізації головної задачі з формування мовленнєвої

компетентності дітей дошкільного віку в вихованні естетичних, моральних так і інтелектуальних якостей було проведено тематичне вивчення «Про стан мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку». (листопад 2014 року).

Кiлькiсть переглядiв: 264